سرور اختصاصی
برای مشاهده سرورهای اختصاصی رادیب، روی دکمه (جزئیات بیشتر) کلیک کنید

ثبت دامنه
برای مشاهده نرخ دامنه ها و ثبت دامین، روی دکمه (جزئیات بیشتر) کلیک کنید

هاست لینوکس
برای مشاهده هاست های لینوکسی رادیب، روی دکمه (جزئیات بیشتر) کلیک کنید

سرور مجازی
برای مشاهده سرورهای مجازی رادیب، روی دکمه (جزئیات بیشتر) کلیک کنید

نمایندگی هاست RHRE1
 
199,000 تومان
  فضای هاست: 20GB
  تعداد وب سایت: 20
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 30GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 199,000
  بهای سالانه: 2,250,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست RHRE2
 
349,000 تومان
  فضای هاست: 50GB
  تعداد وب سایت: 40
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 60GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 349,000
  بهای سالانه: 3,925,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست RHRE3
 
789,000 تومان
  فضای هاست: 100GB
  تعداد وب سایت: 80
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 120GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 789,000
  بهای سالانه: 9,200,000
ثبت سفارش
نمایندگی هاست RHRE4
 
1,149,000 تومان
  فضای هاست: 160GB
  تعداد وب سایت: 120
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHz
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس:
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس:
  آنتی دی داس: 200GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 1,149,000
  بهای سالانه: 13,250,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU1
 
14,000 تومان
  فضای هاست: 200MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 2
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 200MB
  آنتی دی داس: 3GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 14,000
  بهای سالانه: 150,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU2
 
17,000 تومان
  فضای هاست: 350MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 2
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 350MB
  آنتی دی داس: 5GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 17,000
  بهای سالانه: 190,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU3
 
20,000 تومان
  فضای هاست: 650MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 6GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 650MB
  آنتی دی داس: 8GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 20,000
  بهای سالانه: 215,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU4
 
28,000 تومان
  فضای هاست: 1GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 1GB
  آنتی دی داس: 12GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 28,000
  بهای سالانه: 310,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU5
 
45,000 تومان
  فضای هاست: 3GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 4
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 3GB
  آنتی دی داس: 8GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 45,000
  بهای سالانه: 505,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU6
 
65,000 تومان
  فضای هاست: 7GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 6
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 7GB
  آنتی دی داس: 25GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 65,000
  بهای سالانه: 735,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU7
 
120,000 تومان
  فضای هاست: 18GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 10GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 8
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 18GB
  آنتی دی داس: 35GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 120,000
  بهای سالانه: 1,340,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU8
 
240,000 تومان
  فضای هاست: 48GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 12GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 12
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 48GB
  آنتی دی داس: 90GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 240,000
  بهای سالانه: 2,650,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI1
 
14,000 تومان
  فضای هاست: 250MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 250MB
  آنتی دی داس: 4GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 14,000
  بهای سالانه: 150,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI2
 
19,000 تومان
  فضای هاست: 750MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 750MB
  آنتی دی داس: 10GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 19,000
  بهای سالانه: 205,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI3
 
30,000 تومان
  فضای هاست: 2GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 2GB
  آنتی دی داس: 40GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 30,000
  بهای سالانه: 335,000
ثبت سفارش