سرور اختصاصی ایران RDSI1
 
799,000 تومان
  فضای هارد: 500GB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه: 1TB
  محل سرور: IRAN
  دیتاسنتر: AsiaTech
  پردازنده: E5620
  تعدادهسته: 2
  رم سرور: 8GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 799,000
  بهای سالانه: 9,550,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی ایران RDSI2
 
945,000 تومان
  فضای هارد: 1TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه: 4TB
  محل سرور: IRAN
  دیتاسنتر: AsiaTech
  پردازنده: E5620
  تعدادهسته: 2
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 945,000
  بهای سالانه: 11,250,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی ایران RDSI3
 
1,199,000 تومان
  فضای هارد: 2TB
  نوع هارد: SAS
  ترافیک ماهیانه: 3TB
  محل سرور: IRAN
  دیتاسنتر: AsiaTech
  پردازنده: E5620
  تعدادهسته: 2
  رم سرور: 32GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,199,000
  بهای سالانه: 13,999,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی ایران RDSI4
 
1,499,000 تومان
  فضای هارد: 2TB
  نوع هارد: SAS
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: IRAN
  دیتاسنتر: AsiaTech
  پردازنده: E5620
  تعدادهسته: 2
  رم سرور: 64GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,499,000
  بهای سالانه: 17,500,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG1
 
999,000 تومان
  فضای هارد: 6TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه: 30TB
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: Corei7-2600
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 16GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 999,000
  بهای سالانه: 11,800,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG2
 
1,100,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه: 30TB
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: Intel i7-920
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 48GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 1,100,000
  بهای سالانه: 12,999,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG3
 
1,499,000 تومان
  فضای هارد: 6TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه: 50TB
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: Corei7-3930
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 64GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 4ساعته
  بهای ماهانه: 1,499,000
  بهای سالانه: 17,600,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی آلمان RDSG4
 
1,699,000 تومان
  فضای هارد: 8TB
  نوع هارد: SSD-SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Germany
  دیتاسنتر: Hetzner
  پردازنده: XeonE3-1246V3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 32GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 1,699,000
  بهای سالانه: 19,999,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF1
 
1,399,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E3-1231v3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 32GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,399,000
  بهای سالانه: 16,200,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF2
 
1,499,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E5-1630v3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 64GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 24ساعته
  بهای ماهانه: 1,499,000
  بهای سالانه: 17,750,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF3
 
1,699,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E5-1650v3
  تعدادهسته: 1
  رم سرور: 128GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 1,699,000
  بهای سالانه: 19,999,000
ثبت سفارش
سرور اختصاصی فرانسه RDSF4
 
2,499,000 تومان
  فضای هارد: 4TB
  نوع هارد: SATA
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  دیتاسنتر: OVH
  پردازنده: E5-2650v3
  تعدادهسته: 2
  رم سرور: 256GB
  سرعت پورت: 1GB
  تعداد IP: 1
  کنترل پنل: CP/DA
  ستاپ سرور: 48ساعته
  بهای ماهانه: 2,499,000
  بهای سالانه: 28,999,000
ثبت سفارش