افزایش فالوور چه تاثیری دارد؟

اگر می خواهید نظر دیگران را به پیج خود جلب کنید و یا دیگر کاربرهای اینستاگرام را مجاب کنید تا شما را فالو کنند، نیاز است به صفحه اینستاگرام خود ارزش بدهید. یکی از مهمترین عامل هایی که کمک زیادی به شما می کند، افزایش عدد فالوورهای پیج شماست که اعتماد افراد به صفحه شما را بیشتر خواهد کرد. هرچقدر فالوورهای پیج شما بیشتر باشد ،بیشتر نظر دیگران را به خود جلب می کنید، این موضوع برای بسیاری از کاربران اینستاگرام مهم است که اکانت اینستاگرام شما چقدر دنبال کننده دارد و بر اساس آن، تصمیم به فالو می گیرند.

بسته 400 فالوور اینستاگرام RFLW1
 
23,000 تومان
  تعداد فالوور: 400
  قیمت: 23,000
ثبت سفارش
بسته 1000 فالوور اینستاگرام RFLW2
 
39,900 تومان
  تعداد فالوور: 1,000
  قیمت: 39,900
ثبت سفارش
بسته 2000 فالوور اینستاگرام RFLW3
 
69,900 تومان
  تعداد فالوور: 2,000
  قیمت: 69,900
ثبت سفارش
بسته 4700 فالوور اینستاگرام RFLW4
 
189,900 تومان
  تعداد فالوور: 4,700
  قیمت: 189,900
ثبت سفارش