چرا به ادمین احتیاج دارم؟

زمانی که در یک شبکه اجتماعی عضو می شوید، به این معنا نیست که همه چیز تمام شده و می توان با بارگذاری محتوا به هر صورت در آن، بازدهی خوبی کسب کرد. بلکه شبکه های اجتماعی به پشتیبانی نیاز دارند. مطالب باید در زمان مناسب منتشر شوند و برای هر مطلب هشتگ سازی انجام شود، گاهی ممکن است وقت بروزرسانی حساب خود را نداشته باشید و گاهی ممکن است در طی دوره های زمانی، حساب شما با مشکلات متعددی مواجه شود و یا نیاز به پیگیری یک متخصص داشته باشد، گروه رادیب در این زمینه ادمین های بسیار خوبی را در اختیار شما خواهد گذاشت. با پلن های پشتیبانی رادیب، در وقت خود صرفه جویی کنید.

 
4,990,000 تومان
  انتشار پست: 20
  انتشار استوری: 10
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر:
  ادیت ویدئو:
  مدیریت دایرکت:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 4,990,000
  بهای سالانه: 56,700,000
ثبت سفارش
 
5,990,000 تومان
  انتشار پست: 25
  انتشار استوری: 20
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 10
  ادیت ویدئو:
  مدیریت دایرکت:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 5,990,000
  بهای سالانه: 67,900,000
ثبت سفارش
 
7,490,000 تومان
  انتشار پست: 30
  انتشار استوری: 30
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 10
  ادیت ویدئو: 2
  مدیریت دایرکت:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 7,490,000
  بهای سالانه: 87,300,000
ثبت سفارش
 
9,990,000 تومان
  انتشار پست: 30
  انتشار استوری: 30
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 15
  ادیت ویدئو: 5
  مدیریت دایرکت:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 9,990,000
  بهای سالانه: 116,800,000
ثبت سفارش