سرور های مجازی ویندوز و لینوکس

SERVER Virtual

رادیب ارائه دهنده سرور های مجازی VPS لینوکس و سرور های مجازی ویندوز در ایران, آلمان, فرانسه سرورهای مجازی رادیب‌ ، استفاده از برترین تکنولوژی‌های مجازی‌سازی در کنار بهترین سخت‌افزارهای موجود نوید بخش حس خوب همیشه در دسترس بودن.

سرورهای متنوع و قدرتمند ایران

IRAN Dedicated Server

HDD - RAID10

RVSI01

HDD - RAID10

ماهانه
سالانه
  فضا: 25GB
  ترافیک ماهانه: 50GB
  دیتاسنتر: روند تازه
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 3Core2Ghz
  RAM: 2GB
  BW: 10MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

RVSI03

HDD - RAID10

ماهانه
سالانه
  فضا: 90GB
  ترافیک ماهانه 150GB
  دیتاسنتر: روند تازه
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 4Core2Ghz
  RAM: 8GB
  BW: 10MB
  تعداد IP: 1 عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

SSD - پارس آنلاین

RVSI04

SSD - ParsOnline

ماهانه
سالانه
  فضا: 40GB
  ترافیک ماهانه: 100GB
  دیتاسنتر: پارس آنلاین
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 4Core2Ghz
  RAM: 4GB
  BW: 100MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

RVSI06

SSD - ParsOnline

ماهانه
سالانه
  فضا: 130GB
  ترافیک ماهانه 250GB
  دیتاسنتر: پارس آنلاین
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 6Core2Ghz
  RAM: 12GB
  BW: 100MB
  تعداد IP: 1 عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

پارس آنلاین - ظرفیت بالا - ترافیک بالا

RVS01

ماهانه
سالانه
  فضا: 150GB
  ترافیک ماهیانه: 330GB
  دیتاسنتر: پارس آنلاین
  سیستم عامل: ویندوز/لینوکس
  CPU: 2Core2Ghz
  RAM: 4GB
  BW: 10MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  مدت تحویل: 24 الی 48 ساعت
سفارش آنلاین

RVS03

ماهانه
سالانه
  فضا: 300GB
  ترافیک ماهیانه: 475GB
  دیتاسنتر: پارس آنلاین
  سیستم عامل: ویندوز/لینوکس
  CPU: 4Core2Ghz
  RAM: 8GB
  BW: 10MB
  تعداد IP: 1 عدد
  مجازی سازی: KVM
  مدت تحویل: 24 الی 48 ساعت
سفارش آنلاین

سرورهای متنوع و پر سرعت فرانسه

IRAN Dedicated Server

SSD - OVH France

RVSF01

SSD - OVH

ماهانه
سالانه
  فضا: 30GB
  ترافیک ماهانه: نامحدود
  دیتاسنتر: OVH
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 2Core2Ghz
  RAM: 4GB
  BW: 1000MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

RVSF03

SSD - OVH

ماهانه
سالانه
  فضا: 80GB
  ترافیک ماهانه نامحدود
  دیتاسنتر: OVH
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 4Core2Ghz
  RAM: 12GB
  BW: 1000MB
  تعداد IP: 1 عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

NVMe - OVH France

RVSF04

NVME - OVH

ماهانه
سالانه
  فضا: 30GB
  ترافیک ماهانه: نامحدود
  دیتاسنتر: OVH
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 2Core2Ghz
  RAM: 4GB
  BW: 1000MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

RVSF06

NVME - OVH

ماهانه
سالانه
  فضا: 80GB
  ترافیک ماهانه نامحدود
  دیتاسنتر: OVH
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 4Core2Ghz
  RAM: 12GB
  BW: 1000MB
  تعداد IP: 1 عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

SSD - OVH - Storage++

RVS04

ماهانه
سالانه
  فضا: 150GB
  ترافیک ماهیانه: 400GB
  دیتاسنتر: OVH
  سیستم عامل: ویندوز/لینوکس
  CPU: 2Core2Ghz
  RAM: 4GB
  BW: 10MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  مدت تحویل: 24 الی 48 ساعت
سفارش آنلاین

RVS06

ماهانه
سالانه
  فضا: 300GB
  ترافیک ماهیانه: 600GB
  دیتاسنتر: OVH
  سیستم عامل: ویندوز/لینوکس
  CPU: 4Core2Ghz
  RAM: 8GB
  BW: 10MB
  تعداد IP: 1 عدد
  مجازی سازی: KVM
  مدت تحویل: 24 الی 48 ساعت
سفارش آنلاین

سرورهای متنوع و پر سرعت آلمان

IRAN Dedicated Server

NVMe - HETZNER Germany

RVSG01

NVMe - HETZNER

ماهانه
سالانه
  فضا: 30GB
  ترافیک ماهانه: نامحدود
  دیتاسنتر: OVH
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 2Core2Ghz
  RAM: 4GB
  BW: 1000MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

RVSG03

NVMe - HETZNER

ماهانه
سالانه
  فضا: 80GB
  ترافیک ماهانه نامحدود
  دیتاسنتر: OVH
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 4Core2Ghz
  RAM: 12GB
  BW: 1000MB
  تعداد IP: 1 عدد
  مجازی سازی: KVM
  کنترل پنل: Cpanel/Directadmin
  مدت تحویل: 24ساعته
سفارش آنلاین

SSD - HetZNer - Storage++

RVS04

ماهانه
سالانه
  فضا: 150GB
  ترافیک ماهیانه: 400GB
  دیتاسنتر: HETZNER
  سیستم عامل: ویندوز/لینوکس
  CPU: 2Core2Ghz
  RAM: 4GB
  BW: 10MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  مدت تحویل: 24 الی 48 ساعت
سفارش آنلاین

RVS06

ماهانه
سالانه
  فضا: 300GB
  ترافیک ماهیانه: 600GB
  دیتاسنتر: HETZNER
  سیستم عامل: ویندوز/لینوکس
  CPU: 4Core2Ghz
  RAM: 8GB
  BW: 10MB
  تعداد IP: 1 عدد
  مجازی سازی: KVM
  مدت تحویل: 24 الی 48 ساعت
سفارش آنلاین

 • ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر می‌گردد و به تاریخ تمدید سرور بی‌ارتباط می‌باشد.
 • امکان دانلود بسته‌های نرم‌افزاری از داخل شبکه با سرعت بسیاربالا فراهم است.
 • درصورت نیاز به ترافیک بیشتر، لطفا با بخش فروش تماس بگیرید.
 • امکان پرداخت بیش از یک ماه نیز فراهم است.
 • تهیه نسخه پشتیبان بر عهده مشترک می‌باشد.
 • هزینه‌ی فوق فاقد هزینه‌ی مدیریت نرم‌افزاری می‌باشد،‌ درصورت نیاز این هزینه به‌صورت مجزا دریافت می‌گردد.
 • این سرویس‌ها برای راه‌اندازی VPN مناسب نمی‌باشد.
 • در صورت نیاز به سرور خاص که در لیست بالا وجود ندارد، لطفا با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

IBM Dedicated Server

سرور مجازی ابری Cloud - IBM

ارائه سرور‌های ابری (cloud) با استفاده از سخت‌ افزار‌ وزیرساخت‌های قوی، پیشرفته و امن ،سفارشی سازی سرور، حداکثر حق انتخاب ممکن را به مشترکین خواهد داد تا مناسب‌ترین VPS را برای خود برگزینند.

RVSIBM01

ماهانه
سالانه
  فضا: 25GB
  ترافیک ماهیانه: 250GB
  دیتاسنتر: آمستردام
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 1Core
  RAM: 1GB
  BW: 100MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  مدت تحویل: 24 الی 48 ساعت
سفارش آنلاین

RVS03

ماهانه
سالانه
  فضا: 100GB
  ترافیک ماهیانه: 250GB
  دیتاسنتر: آمستردام
  سیستم عامل: لینوکس
  CPU: 1Core
  RAM: 4GB
  BW: 100MB
  تعداد IP: 1عدد
  مجازی سازی: KVM
  مدت تحویل: 24 الی 48 ساعت
سفارش آنلاین
Radib Domain

ثبت سریع دامنه

Radib view

اگر صاحب وب سایت هستید و نیاز به افزایش سرچ اُرگانیک گوگل دارید، روی لینک زیر کلیک کنید

افزایش بازدید سایت