ثبت دامنه در یک چشم بهم زدن


خرید و ثبت دامنه در پسوند های com, ir, info, org, net و ...

سفارش دامنه - نام و پسوند دامین خود را جهت بررسی وارد کنید

Radib Domain


ثبت دامنه , سفارش دامنه , خرید دامنه , جستجوی دامنه با بیش از 403 پسوند مختلف

تمامی مبالغ، با توجه به نرخ روز ارز محاسبه می گردد


کاراکترهای نام دامنه محدودیت‌هایی دارد:

  • کاراکترهای مجازی که می‌تواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام 0 تا 9 و خط تيره ( - ).

  • نام دامنه نمی‌تواند با خط تيره ( - ) شروع شود يا خاتمه يابد.

  • نام دامنه باید حداقل از ۳ کاراکتر تشکیل شده‌باشد.

خرید و ثبت دامنه در پسوند های com, ir, info, org, net , co.com , io , me , store و ...