تبلیغات هدفمند کلیکی

 • Click

  تبلیغات در وبسایت

  تبلیغات روی بنر

  نمایش در وبسایت

  پکیج 2000 کلیک از بنر تصویری شما

  نمایش بنر شما بر اساس محتوا در وبسایت ها

  حداقل قیمت هر کلیک 170 تومان است

  گزارش روزانه سایت ها و بازدید ها

  تنها مبلغ 345.000 تومان

  سفارش آنلاین

 • Click

  تبلیغات در وبسایت

  تبلیغات روی بنر

  نمایش در وبسایت

  پکیج 5000 کلیک از بنر تصویری شما

  نمایش بنر شما بر اساس محتوا در وبسایت ها

  حداقل قیمت هر کلیک 170 تومان است

  گزارش روزانه سایت ها و بازدید ها

  تنها مبلغ 835.000 تومان

  سفارش آنلاین

 • Click

  تبلیغات در وبسایت

  تبلیغات روی بنر

  نمایش در وبسایت

  پکیج 10000 کلیک از بنر تصویری شما

  نمایش بنر شما بر اساس محتوا در وبسایت ها

  حداقل قیمت هر کلیک 170 تومان است

  گزارش روزانه سایت ها و بازدید ها

  تنها مبلغ 1.690.000 تومان

  سفارش آنلاین

 • Click

  تبلیغات در اپلیکیشن موبایل

  تبلیغات روی بنر

  نمایش در اپلیکیشن موبایل

  پکیج 2000 کلیک از بنر تصویری شما

  نمایش بنر شما بر اساس محتوا در اپلیکیشن ها

  حداقل قیمت 120 تومان برای هر کلیک در اپلیکیشن های موبایل

  گزارش روزانه میزان کلیک در اپلیکیشن ها با آی پی

  تنها مبلغ 240.000 تومان

  سفارش آنلاین

 • Click

  تبلیغات در اپلیکیشن موبایل

  تبلیغات روی بنر

  نمایش در اپلیکیشن موبایل

  پکیج 5000 کلیک از بنر تصویری شما

  نمایش بنر شما بر اساس محتوا در اپلیکیشن ها

  حداقل قیمت 120 تومان برای هر کلیک در اپلیکیشن های موبایل

  گزارش روزانه میزان کلیک در اپلیکیشن ها با آی پی

  تنها مبلغ 590.000 تومان

  سفارش آنلاین

 • Click

  تبلیغات در اپلیکیشن موبایل

  تبلیغات روی بنر

  نمایش در اپلیکیشن موبایل

  پکیج 10000 کلیک از بنر تصویری شما

  نمایش بنر شما بر اساس محتوا در اپلیکیشن ها

  حداقل قیمت 120 تومان برای هر کلیک در اپلیکیشن های موبایل

  گزارش روزانه میزان کلیک در اپلیکیشن ها با آی پی

  تنها مبلغ 1.170.000 تومان

  سفارش آنلاین

اگر وبسایت دارید و تمایل دارید در صفحه نخست گوگل باشید، روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید